Tag Archives: Robotik cerrahi ile obezite cerrahisi

Robotik cerrahi ile obezite cerrahisi

3d9c83af-d976-44c9-9e33-a0f2da9ab5f2_davinci-robotic-surgery_big_big1-300x225

Obezitenin cerahi tedavisinde son yıllarda robotik cerrahi uygulamda kullanılmaktadır. Obezite cerrahisinde modern cerrahinin en son noktası olan robotik cerrahi laparoskopik cerrahi ve klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı avantajları vardır. Da vinci robotik cerrahi ameliyatı, yapılan açık operasyonlara oranla hastanın hastanede kalma süresini en aza indirmektedir. Robotik cerrahi ile birçok cerrahi girişim yapılmaktadır. Dünyada en çok yapılan cerrahiler ürolojik operasyonlar, jinekolojik operasyonlar, genel cerrahi operasyonları ve kardiyovasküler operasyonlardır.