Tag Archives: obezite cerrahisi

Robotik mide cerrahisi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (2)

Da Vinci Robotik Cerrahinin mide ameliyatların da sağladığı faydalar nelerdir?

Robotik cerrahi ile obezite cerrahisi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (4)

Da Vinci Robotik Genel Cerrahi. Son yıllarda obezitenin cerahi tedavisinde robotik cerrahi uygulamda kullanılmaktadır. Modern cerrahinin en son noktası olan robotik cerrahi obezite cerrahisinde laparoskopik cerrahi ve klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı avantajlar sunar.

Genel cerrahide robotik cerrahi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (7)

Genel cerrahide da vinci robotik cerrahisi. Son zamanlarda Da Vinci Robotik Cerrahisi minimal invaziv cerrahi işlemleri yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı avantajları olan robotik cerrahi ve laparoskopik cerrahi modern cerrahinin en son noktası olarak gösterilmektedir.

Robotik rektum kanseri cerrahisi

robotik-cerrahi-merkezi-sistemi-davinci-7

Sindirim sisteminin son kısmı olan rektum yaklaşık 12 cm uzunluğunda bir organdır. Rektum kanserinin operasyonları kişinin yaşam kalitesini etkiliyo olması nedeniyle önem arz etmektedir. Rektum kanseri anal kanala ne kadar yakınsa o denli kalıcı kolostomi ve erkeklerde impotans riski artar. İşte bu aşamada robotik rektum kanseri ameliyatı kalıcı kolostomi ve impotans riskini azaltmada avataj sağlaya bilmektedir.

Robotik reflü cerrahisi

resizedimage600450-da-Vinci-S-Cerrah-Konsolu-300x225

Da Vinci Robotik Cerrahisi minimal invaziv cerrahi işlemleri, son zamanlar da yoğun kullanılmaya başlamıştır. Modern cerrahinin en son noktası olan robotik cerrahi laparoskopik cerrahi ve klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı daha avantajları vardır. Da vinci robotik cerrahi ameliyatı, yapılan açık operasyonlara oranla hastanın hastanede kalma süresini en aza indirmektedir. Robotik cerrahi ile birçok cerrahi girişim yapılmaktadır. Dünyada en çok yapılan cerrahiler ürolojik operasyonlar, jinekolojik operasyonlar, genel cerrahi operasyonları ve kardiyovasküler operasyonlardır.

Robotik mide cerrahisi

resim23

Robotik cerrahi= da vinci robotik cerrahi mide ameliyatların da sağladığı faydaları.Mide kanseri ameliyatının robotik cerrahi ile yapılyor olması laparoskopik cerrahinin sağladığı tüm avantajları kapsamaktadır. Özellikle kilolu hastalarda kapalı ameliyatların yara yeri enfeksiyonu ve fıtık gelişimi gibi komplikasyonlar daha az olmaktadır

Robotik cerrahisi ile kolon kanseri cerrahisi

içerik

Kolon adı verilen kalın bağırsak, sindirim sisiteminin son kısmı olup insan oğlunda gelişen en sık kanserlerden biri olan kolon kanserine yol açmaktadır. Kolon kanserinin gelişmesinde fibrinden düşük beslenme, endüstiriyel besinler ve genetik yatkınlık rol oynamaktadır. Kolon kanserleri poliplerden gelişir. Bu nedenle kolonoskopik taramlarda mevcut poliplerin alınması (polpektomi) kolon kanserinden koruyucu özelliğe sahiptir.

Robotik cerrahi ile fıtık cerrahisi

hand_instrument_articulation_300

Fıtık, karın bölgesinin en zayıf bölgelerinden (her iki kasık bölgesi, göbek deliği ve esk ameliyat yerleri) batın içerisi organların batının dış bölgesine (cilt altına) çıkması haline fıtık denilir.Toplumumuzda yaygın olarak her yaş gurubunda ve her iki cinsiyette görülür. Fıtığın tedavisi cerrahidir. Uygulanacak cerrahi prosedürler robotik cerrahi ile kapalı olarka gerçekleştirilir.

Genel cerrahide robotik cerrahi

davinci_2

Da Vinci Robotik Cerrahisi minimal invaziv cerrahi işlemleri, son zamanlar da yoğun kullanılmaya başlamıştır. Modern cerrahinin en son noktası olan robotik cerrahi laparoskopik cerrahi ve klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı daha avantajları vardır. Da vinci robotik cerrahi ameliyatı, yapılan açık operasyonlara oranla hastanın hastanede kalma süresini en aza indirmektedir. Robotik cerrahi ile birçok cerrahi girişim yapılmaktadır. Dünyada en çok yapılan cerrahiler ürolojik operasyonlar, jinekolojik operasyonlar, genel cerrahi operasyonları ve kardiyovasküler operasyonlardır.

Robotik cerrahi ile obezite cerrahisi

3d9c83af-d976-44c9-9e33-a0f2da9ab5f2_davinci-robotic-surgery_big_big1-300x225

Obezitenin cerahi tedavisinde son yıllarda robotik cerrahi uygulamda kullanılmaktadır. Obezite cerrahisinde modern cerrahinin en son noktası olan robotik cerrahi laparoskopik cerrahi ve klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı avantajları vardır. Da vinci robotik cerrahi ameliyatı, yapılan açık operasyonlara oranla hastanın hastanede kalma süresini en aza indirmektedir. Robotik cerrahi ile birçok cerrahi girişim yapılmaktadır. Dünyada en çok yapılan cerrahiler ürolojik operasyonlar, jinekolojik operasyonlar, genel cerrahi operasyonları ve kardiyovasküler operasyonlardır.