Tag Archives: Da Vinci Robotik Cerrahi

Robotik reflü cerrahisi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (1)

Robotik reflü cerrahisi. Son zamanlarda Da Vinci Robotik Cerrahisi minimal invaziv cerrahi işlemleri yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı avantajları olan robotik cerrahi ve laparoskopik cerrahi modern cerrahinin en son noktası olarak gösterilmektedir.