Robotik cerrahi ile obezite cerrahisi

Robotik cerrahi ile obezite cerrahisi

Obezitenin cerahi tedavisinde son yıllarda robotik cerrahi uygulamda kullanılmaktadır. Devamı »

Genel cerrahide robotik cerrahi

Genel cerrahide robotik cerrahi

Da Vinci Robotik Cerrahisi minimal invaziv cerrahi işlemleri, son zamanlar da yoğun kullanılmaya başlamıştır. Devamı »

Robotik mide cerrahisi

Robotik mide cerrahisi

Mide kanseri ameliyatının robotik cerrahi ile yapılyor olması laparoskopik cerrahinin sağladığı tüm avantajları kapsamaktadır. Devamı »

 

Robotik renktum kanseri cerrahisi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (1)

Robotik renktum kanseri cerrahisi. Yaklaşık 12 cm uzunluğunda bir organ olan rektum sindirim sisteminin son kısmıdır. Kişinin yaşam kalitesini etkiliyo olması nedeniyle rektum kanserinin operasyonları önem arz etmektedir. Anal kanala ne kadar yakın bir rektum kanseri vakası var ise o denli kalıcı kolostomi ve erkeklerde impotans riski artar.

Robotik reflü cerrahisi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (1)

Robotik reflü cerrahisi. Son zamanlarda Da Vinci Robotik Cerrahisi minimal invaziv cerrahi işlemleri yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı avantajları olan robotik cerrahi ve laparoskopik cerrahi modern cerrahinin en son noktası olarak gösterilmektedir.

Robotik mide cerrahisi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (2)

Da Vinci Robotik Cerrahinin mide ameliyatların da sağladığı faydalar nelerdir?

Robotik kolon kanseri cerrahisi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (2)

Robotik kolon kanseri cerrahisi. Sindirim sisiteminin son kısmı olup insan oğlunda gelişen en sık kanserlerden biri olan kolon kanserine, kolon adı verilen kalın bağırsak yol açmaktadır. Fibrinden düşük beslenme, endüstiriyel besinler ve genetik yatkınlık kolon kanserinin gelişmesinde rol oynamaktadır.

Robotik fıtık cerrahisi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (3)

Robotik fıtık cerrahisi. Karın bölgesinin en zayıf bölgelerinden (her iki kasık bölgesi, göbek deliği ve esk ameliyat yerleri) batın içerisi organların batının dış bölgesine (cilt altına) çıkması hali fıtık olarak adlandırılmaktadır. Toplumumuzda her yaş gurubunda ve her iki cinsiyette yaygın olarak görülür.

Robotik cerrahi ile obezite cerrahisi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (4)

Da Vinci Robotik Genel Cerrahi. Son yıllarda obezitenin cerahi tedavisinde robotik cerrahi uygulamda kullanılmaktadır. Modern cerrahinin en son noktası olan robotik cerrahi obezite cerrahisinde laparoskopik cerrahi ve klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı avantajlar sunar.

Genel cerrahide robotik cerrahi

robotik-obezite-cerrahisi-ankara-ameliyati (7)

Genel cerrahide da vinci robotik cerrahisi. Son zamanlarda Da Vinci Robotik Cerrahisi minimal invaziv cerrahi işlemleri yoğun bir biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı avantajları olan robotik cerrahi ve laparoskopik cerrahi modern cerrahinin en son noktası olarak gösterilmektedir.

Robotik rektum kanseri cerrahisi

robotik-cerrahi-merkezi-sistemi-davinci-7

Sindirim sisteminin son kısmı olan rektum yaklaşık 12 cm uzunluğunda bir organdır. Rektum kanserinin operasyonları kişinin yaşam kalitesini etkiliyo olması nedeniyle önem arz etmektedir. Rektum kanseri anal kanala ne kadar yakınsa o denli kalıcı kolostomi ve erkeklerde impotans riski artar. İşte bu aşamada robotik rektum kanseri ameliyatı kalıcı kolostomi ve impotans riskini azaltmada avataj sağlaya bilmektedir.

Robotik reflü cerrahisi

resizedimage600450-da-Vinci-S-Cerrah-Konsolu-300x225

Da Vinci Robotik Cerrahisi minimal invaziv cerrahi işlemleri, son zamanlar da yoğun kullanılmaya başlamıştır. Modern cerrahinin en son noktası olan robotik cerrahi laparoskopik cerrahi ve klâsik cerrahi uygulamalarına nazaran bazı daha avantajları vardır. Da vinci robotik cerrahi ameliyatı, yapılan açık operasyonlara oranla hastanın hastanede kalma süresini en aza indirmektedir. Robotik cerrahi ile birçok cerrahi girişim yapılmaktadır. Dünyada en çok yapılan cerrahiler ürolojik operasyonlar, jinekolojik operasyonlar, genel cerrahi operasyonları ve kardiyovasküler operasyonlardır.

Robotik mide cerrahisi

resim23

Robotik cerrahi= da vinci robotik cerrahi mide ameliyatların da sağladığı faydaları.Mide kanseri ameliyatının robotik cerrahi ile yapılyor olması laparoskopik cerrahinin sağladığı tüm avantajları kapsamaktadır. Özellikle kilolu hastalarda kapalı ameliyatların yara yeri enfeksiyonu ve fıtık gelişimi gibi komplikasyonlar daha az olmaktadır